219 / QUÊ HƯƠNG CÒN LẠI. (¥)

cs-dnguoi

Trở lại Quê Hương vào mùa nóng bỏng ,
Khói bụi tung lên bay bổng mịt mờ .
Hàng hàng lớp lớp chuyển bánh vu vơ ,
Chen lấn vô lề tỉnh bơ luật lệ .?

Bốn mươi năm hoà bình như thế ,
Xã hội gập ghềnh thừa kế tác oai .
Làm cho muôn dân điêu đứng lạc loài ,
Cách biệt phân chia thành hai vị thế …?

Có khác chi đâu cuộc đời dâu bể ,
Cường hào ác bá bất kể hàm oan .
Ra tay cướp của bỏ túi an toàn ,
Mạnh được ,yếu thua ,huy hoàng ,đói khát …!

Thấm thoát dần dần lương dân tản mác ,
Rắn rít ruộng đồng đảng bác tranh nhau ,!
Hung tàn ,gian ác ,một khối cầm đầu ,
Cầu thực tha phương còn hơn đường thác …!

1

Thương thay Quê Cha người ta chiếm đoạt ,
Con Lạc cháu Hồng ly tán thương đau !
Tư thù cá nhân chém giết nhu cầu ,
Ác cảm , tự ti , đứng đầu ngu dốt .!

Dựa ghế ,tham ô ,hồ đồ ,bóc lột ,
Cửa quyền ,nạt nộ ,bốc hốt ,đòi tiền .
Dân gian buồn phiền cho cảnh đảo điên ,
Quan chức thi nhau làm điều tác quái !

Còn ai cứu ai , cái tình nhân loại ,
Tình thương không có tuổi trẻ làm sao …?
Tương lai đất nước có lẽ suy tàn ,
Mặc tình ngoại bang tung hoành xâm lấn .

Đô hộ ngàn năm chờn vờn lai vãng ,
Tiếp tục tôi đòi cái bọn buôn dân …!
U mê ám chướng thật quá chi đần ,
Sợ chết cúi đầu ,van cầu sỉ nhục …!…?

(¥)-Bài cũ sửa lại vài nơi sai âm vận . Quê Hương trở lại muôn phần đau thương !
Huế ngày 02 tháng 6 năm 2015

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s