NHỚ LẮM THÁI NGUYÊN ƠI !

(Hoạ và chia xẻ Chạm Hồn Thơ Việt với Nữ Thi Sĩ Chiều Tím )

Thái Nguyên em miền đất Bắc Bộ ,
Nơi khung trời nở rộ Thi Ca .
Hồn thơ lai láng đậm đà ,
Ru người viễn xứ bôn ba ngậm ngùi …!

Nôn nao anh Chạm Hồn Thơ Việt ,
Nghe ngọt ngào chẳng biết sao đây ?
Đêm hôm dưới ngọn đèn cầy ,
Tìm lên trang mạng mộng xây cùng thuyền …

Ân tình tháng sáu chu niên ,
Phải chăng mở hội gặp liền mười hai ?
Người về xin nhắn Thái Nguyên ,
Cho xin bắn tiếng nỗi niềm xót xa …!

Quê Hương một dãy Sơn Hà ,
Đành thôi phải chịu phương xa dặm trường .!
Rằng xin góp nhặt tình thương ,
Cùng chung hội tụ trên đường Thi Văn …

Ngút ngàn nơi đây chân trời lạnh cóng ,
Sẽ hướng về tưởng vọng ngày vui .
Anh em hội ngộ bùi ngùi ,
Tình Thơ thắm thiết ngọt lời phương xa .!

Antioch , California Ngày 20 tháng 5 năm 2016