Đất nước mình ngộ quá phải không anh ?”

Đất nước mình ngộ quá phải không anh ?