Thơ Con Gà Què

*  Thơ Con Gà Què được chia ra làm 3 phần :  Xin bấm vào links để xem

*  Thơ Con Gà Què   1  :   BIỆT XỨ   (Những bài thơ Hận Ly Hương)

Thơ Con Gà Què   2   :   TUỒNG HÁT (Những bài thơ thuộc nhiều chủ đề)

*   Thơ Con Gà Què  3   :   CON DỐC ĐỜI  (Những bài Thơ Tình)

  * Một số bài thơ của Con Gà Què đã được post trên FaceBook hoặc websites khác dưới vài tên không phải là CGQ

me111149287_1402806040042689_8668626423280941333_n13892373_1659785997675525_30327861107566040452_n
Cựu Học Sinh Trịnh Hoài Đức, Bình Dương
Qua Mỹ theo diện Tị Nạn Cộng Sản năm 1980
Hiện định cư tại miền Bắc Califonia, USA

 

*   HOME   *   Văn Con Gà Què  *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s