ÁNH SÁNG

11109017_592089907599630_1799753359265444553_n

Ánh sáng Hồ tặc Mác Lênin
Soi đường dân đến chốn khiếp kinh
Đẩy dân cùng xuống sâu địa ngục
To miệng lừa dân : “Đó Thiên đình”
ConGàQuè

Trở về  >>> Thơ Con Gà  Què 1 *  Thơ Con Gà Què  * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s