BỒI BÚT

Cái bọn bồi bút chết hết đi
“Văng” chương bay viết có ra gì
Tiếng Việt theo Hồ sai be bét
Già mồm bợ đít … có ích chi!!!
Con Gà Què

Trở về  >>> Thơ Con Gà  Què 1 *  Thơ Con Gà Què  * HOME

One Response to BỒI BÚT

  1. Pingback: Bài mới « ghequaconloc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s