CHÂN DUNG SƯ VIỆT CỘNG

12705169_1019086201498453_1397085265641334943_n

CHÂN DUNG SƯ VIỆT CỘNG

Đây ! Dung nhan gã Thích Chân Quang,
Sư quốc doanh khùng bá láp càn.
Mở miệng ra lời như chó sủa
Thích gâu gâu, bố láo ngang tàng

Sử nào ghi Việt – Tàu anh em?
Hỡi kẻ trọc đầu, não hũ hèm !
Nước Việt Lý Thường Kiệt xuất chúng,
Hỗn là ngươi đó : kẻ ngu hèn!

Cà sa mau cởi, cút theo Tàu !
Đừng đợi dân phang mi bể đầu…
Lợi dụng cửa thiền, ngươi múa mỏ
Thúi um chùa, thúi tới vạn đời sau !

ConGàQuè

Bài thơ này đã được đăng tại FB Azalea Vu  February 12 at 9:52pm :

https://www.facebook.com/notes/azalea-vu/ch%C3%A2n-dung-s%C6%B0-vi%E1%BB%87t-c%E1%BB%99ng/1561198010867658

14291690_1418883448140853_2901371809285457974_n

Biet Dong Nguyen is with Azalea Vu.
September 12, 2016 at 9:05am

Nước Việt bây giờ lắm kẻ ngu,

Nước Việt bây giờ lắm kẻ ngu,
Có thằng lại khoác áo thầy tu.
Nó bảo Tầu khựa là anh nó.
“Em mà đánh anh em rất…hư!

Tên này không học lịch sử xưa,
“Nam quốc sơn Hà Nam đế cư….”.
Câu này của tướng Lý thường Kiệt.
Mà sư dám nói là hỗn ư?

Tên này pháp danh thích chơn Quang,
Nhìn mặt thấy nó không đàng hoàng.
Mượn áo cà sa đi nói bậy.
Rao giảng oán thù khắp dân gian.
Ngọc Trân

Trở về  >>> Thơ Con Gà  Què 1 *  Thơ Con Gà Què  * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s