CHÂN DUNG SƯ VIỆT CỘNG

12705169_1019086201498453_1397085265641334943_n

Đây ! Chân dung tên Thích nói càn
Cái tên Việt cộng Thích Chân Quang
Mở miệng ra lời như chó sủa
Thích gâu gâu, vênh váo ngang tàng

Sử nào ghi Việt – Tàu anh em?
Hỡi tên đầu trọc, não hũ hèm !
Lý Thường Kiệt : anh hùng nước Việt
Hỗn cái đầu mi : kẻ ác hèn!

Cởi cà sa ra, cút theo Tàu
Đừng đợi dân đánh mi bể đầu
Lợi dụng cửa thiền, ngươi múa mỏ
Thúi um chùa, thúi tới vạn đời sau !
ConGàQuè

Bài thơ này đã được đăng tại đây :

https://www.facebook.com/notes/azalea-vu/ch%C3%A2n-dung-s%C6%B0-vi%E1%BB%87t-c%E1%BB%99ng/1561198010867658

 

Trở về  >>> Thơ Con Gà  Què 1 *  Thơ Con Gà Què  * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s