CHIA XA

c3a1nh-trc483ng-ve1bb9bi-em

Sau chỉ một ngày bỗng cách xa
Không lời từ biệt, vội chia xa
Người đi biền biệt mãi phương xa
Ta vẫn nơi này dõi mắt xa

Người phương trời đó, ôi quá xa
Ngăn cách đôi bờ xa mãi xa
Ngày tháng năm dài với tình xa
Ta hóa thành hai kẻ lạ xa!

Tháng tư ngày đó ta chia xa
Tháng tư một ngày vạn dặm xa
Vượt đại dương, ta vượt đường xa
Ta đến chung bờ, thôi cách xa
Ta đã thành hai kẻ lạ xa!
Ta đã thành hai kẻ lạ xa…

Con Gà Què

Trở về  >>> Thơ Con Gà  Què 1 *  Thơ Con Gà Què  * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s