FOURTH OF JULY

11223753_1454810678173059_830230829952165342_n

Tiếng pháo quanh ta nổ đùng đùng
Mừng ngày độc lập : niềm vui chung!
Đây đất tạm dung đời lưu lạc
Tạm đến bao giờ ai biết chăng?!

11709465_1454810728173054_729501922135330872_n

Tiếng pháo rền vang mừng tự do
Nghe như tiếng súng tuổi mộng mơ
Quê hương giờ đã xa xôi quá
Trí nhớ thương ôi rất mơ hồ!

Hơn nửa đời người sống chốn đây
Lưu vong một kiếp, ngỡ lưu đày
Khắc khoải vọng về nơi chốn cũ
Nghẹn thắt trong tim, nhớ nhung đầy!

11722369_1454810898173037_4156804393715540263_o

Tiếng pháo quanh ta vẫn nổ vang
Tiếng cười rộn rã vẫn giòn tan
Mừng vui độc lập người hớn hở
Mỹ quốc phải chăng một thiên đàng?!

Sao hồn tôi bỗng chợt thương đau!!!
Con Gà Què

 

Trở về  >>> Thơ Con Gà  Què 1 *  Thơ Con Gà Què  * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s