KIẾP LƯU VONG

10521913_10205835362617989_7813016708091362714_n

Từng bước chân buồn, đạp trên hoang vắng
Dẫm nát nửa đời giá lạnh như băng
Một mảnh tương lai cúi đầu lệ ứa
Thôi đã mất rồi, những dấu chân xưa!
Một nửa bờ mi khép hờ, dõi bóng
Xa tít mịt mù, thôi hết ngóng trông
Những sáng, những trưa, những chiều, những tối
Lây lất bên đời trôi nổi, nổi trôi
Một mảnh oan khiên, cuộc tình kín lối
Tháo gỡ không rời, những hạt buồn rơi!
Những hạt buồn rơi, rơi đầy nghiệt ngã
Từng đợt sóng xô, bờ khuất dần xa
Mây xám trên đầu, mây tím trong lòng
Đã đủ thật rồi, một kiếp lưu vong!!!
Con Gà Què

 

Trở về  >>> Thơ Con Gà  Què 1 *  Thơ Con Gà Què  * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s