LÌA XA

thuyennhan1132a1

Vào một đêm buồn như đêm nay
Chân bước xuống thuyền, đôi mắt cay
Dao nắm trong hai tay run rẩy
Chém nát vấn vương, hồn như say

Lênh đênh lặng lờ chiếc thuyền côi
Nhấp nhô theo sóng vật vờ trôi
Trời nước mênh mông không định hướng
Quê hương yêu dấu dần xa xôi…

Ba mươi bốn năm kiếp tha phương
Viễn xứ trông vời nhớ cố hương
Sầu đau trổ nhánh theo năm tháng
Mái tóc xanh giờ đã điểm sương!

Ba mươi bốn năm, dài hơn nửa cuộc đời!
Biết đến bao giờ nhìn lại, quê hương ơi!
Con Gà Què

 

Trở về  >>> Thơ Con Gà  Què 1 *  Thơ Con Gà Què  * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s