LỜI KINH TRONG ĐÊM

Giữa đêm khuya vắng lặng
Lời kinh cầu vọng sang
Tiếng nam mô kéo dài
Lời lạy Chúa ngân vang

Chúa Phật ngự trên cao
Có thấu nỗi thương đau
Đời lầm than cơ cực
Con người thù ghét nhau!

Oán hận tận thâm sâu
Chiến tranh dài đổ máu
Lòng người như dã thú
Xâu xé nhau thảm sầu…

Cầu Chúa Phật thương ban
Nhân loại được bình an
Xóa tan sầu đau hận
Vĩnh phúc chốn trần gian

Lời kinh đêm vang vọng
Nguyện cầu ngó mắt trông
Chúa Phật ngự trên cao
Xin nhìn xuống mủi lòng!
Con Gà Què

Trở về  >>> Thơ Con Gà  Què 1 *  Thơ Con Gà Què  * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s