NHỮNG CHIẾC KHĂN QUÀNG ĐỎ

 

16999027_1677106139254355_3218487448118164362_n16999148_1677106125921023_2127777913353969192_n

Những chiếc khăn quàng đỏ,
Như sợi dây thắt cổ,
Xiết lè lưỡi dân tôi,
Cột chặt hết tự do !

16996513_1677106055921030_2561411563636215562_n

Màu đỏ của khăn quàng,
Nhuộm máu đảng vinh quang,
Quằn quại cả cơ đồ,
Phá đất nước tan hoang !

Con Gà Què

Trở về  Thơ Con Gà  Què 1  *  Thơ Con Gà Què   *  HOME

17098221_1677106149254354_178008387852588227_n16938472_1677106229254346_53364607342102684_n

Trở về  Thơ Con Gà  Què 1  *  Thơ Con Gà Què   *  HOME

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s