NHỮNG DÒNG MÁU

Mỗi ngày, mỗi mỗi ngày
Máu dân tuôn, tuôn chảy
Thẫm đỏ khắp nơi nơi :
Chúng đánh đấm thẳng tay!

Một ngày em nằm chết
Mẹ cha nào hay biết
Máu đào em thành vũng
Chẳng kịp lời rên xiết…

11329875_1106871252661069_1469762894785318252_n

Hôm qua anh vỡ đầu
Khuôn mặt anh đẫm máu
Anh làm chi nên tội?
Chúng đánh anh phủ đầu!

Chị gẫy chân ngày nào
Mạnh tay chúng đấm cào
Tím bầm cả tuổi xuân
Nát tan tành nỗi đau!

Hôm nay mũi anh bể
Máu anh hòa chung lệ
Của thân tình bằng hữu
Không còn ai ngủ mê!

Mẹ chẳng còn yên nằm
Máu trong tim hờn căm
Sục sôi như lửa cháy
Đốt thiêu loài ác tâm!
Con Gà Què

 

Trở về  >>> Thơ Con Gà  Què 1 *  Thơ Con Gà Què  * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s