NHỮNG GIÒNG SÔNG

1377274-bigthumbnail

Khác nhau từ khởi đầu!!!
Chẳng hiểu lòng nông sâu…
Sông êm ả trong veo…
Sông cuồn cuộn đục ngầu…

31a3e50be64b5a9877a845c2ce443083_large

Đổi thay theo thời gian
Thoát bao núi non ngàn
Vượt qua bao đá ghềnh
Trôi xuôi, trôi miên man…

cossatotfalls

Cùng chảy vào biển rộng
Hòa quyện nước đục trong
Loãng tan nơi biển mặn
Còn thấy đâu giòng sông !

7018825-beautiful-river-waterfall

Đời người : những giòng sông
Khác biệt tận đáy lòng
Muốn cùng nhau chung sống
Cần mở lòng cảm thông !
Con Gà Què

Trở về  >>> Thơ Con Gà  Què 1 *  Thơ Con Gà Què  * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s