SAU BỐN MƯƠI NĂM

Sau bốn mươi năm qua,
Những hình ảnh lạ xa,
Bao ngôn từ quái đản,
Ngỡ như bãi tha ma !

Tưởng rằng ta bước lạc,
Đến một thế giới khác…
Cớ sao ta không hiểu?
Vì đâu ta ngơ ngác?

Tưởng rằng bước chân ta,
Lạc loài giữa tà ma,
Cớ sao ta không hiểu?
“Tình người” đã phôi pha!

Sau bốn mươi năm thôi,
Đã bốc mùi tanh hôi,
Cớ sao ta không hiểu?
Khỉ biến thành người rồi!

Bốn mươi năm đợi chờ,
Ta sắp hóa bụi tro…
Sao vẫn lội ngược dòng?
Ngủ vùi trong cõi mơ!

Vì sao chưa thức tỉnh,
Mở mắt nhìn quanh mình?
Cớ sao mà không hiểu?
Nhân loại đã khiếp kinh!

Ôm mãi một thây ma,
Cõng rắn cắn gà nhà,
Cớ sao còn chưa hiểu?
Sắp đến chốn ta bà!

Bốn mươi năm trôi đi,
Nhìn quanh còn lại gì?
Chỉ thấy lũ đười ươi,
Nồng mùi tham sân si!
Con Gà Què

 

Trở về  >>> Thơ Con Gà  Què 1 *  Thơ Con Gà Què  * HOME

One Response to SAU BỐN MƯƠI NĂM

  1. Pingback: Bài mới « ghequaconloc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s