TỰ DO

 

chu-cho-khoc-vi-biet-bi-bo-roi-thumbnail-675x353

Người thích sống trong tự do…
Cớ sao người lại không cho tôi nào?
Tôi đây tức giận cắn cào,
Mong phá xiềng xích…kêu gào tự do !
Tôi không chỉ muốn ăn no,
Suốt ngày quanh quẩn co ro xó nhà !
Người hãy mau thả tôi ra
Đừng tưởng loài chó chỉ là vô tâm !
Dù tôi là loại thú cầm
Vẫn bằng mọi cách tru gầm : TỰ DO

Con Gà Què

20140303162720-3

Bài thơ này đã được đăng tại đây :

https://www.facebook.com/notes/azalea-vu/t%E1%BB%B1-do/1679755379011920

Trở về  Thơ Con Gà  Què 1  *  Thơ Con Gà Què   *  HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s