BUỒN

cry2

Buồn trăm năm không thể nguôi ngoai (*)
Buồn trổ nhánh mọc đầy gai nhọn
Buồn cào xước con tim khờ dại
Buồn xoáy mòn ngày tháng héo hon

Buồn hỡi buồn, buồn không lựa tuổi
Buồn tuổi xanh, buồn tới tuổi già
Tình hỡi tình, dặm trường rong ruổi
Sầu nặng vai nào dễ phôi pha!

Tình khổ lụy ngàn đời vẫn thế
Hóa kiếp thành tro bụi bởi tình
Tình quắt quay lạc dấu đường về
Tình che trời, mất ánh bình minh

Tình đẩy xô ta xuống vũng buồn
Ta chết đuối giữa dòng sông sầu thảm
Hãy để mặc ta chìm sâu xuống
Dù đã trăm năm hay vạn năm!

Con Gà Què

(*) Thơ hạtbụiA2

 

Trở về   Thơ Con Gà Què 2 *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s