CHỈ THẾ MÀ THÔI !

Mỗi sáng vội vàng đi đến trường,
Cùng bước đi chung một con đường,
Lặng nhìn nhau lớn theo ngày tháng,
Giả vờ xa lạ, bởi người dưng.

Cùng đứng đợi xe, một chút xa,
Dẫu rằng ta ở đối diện nhà.
Đeo cùng bảng tên: Trịnh Hoài Đức,
Chẳng biết tên nhau, chẳng nói ra.

Những chuyến xe lam lăn bánh mau,
Cận kề chen chúc sát vai nhau,
Nghe tiếng hồn ta thầm thì mãi,
Sao tiếng trên môi chẳng một câu?
*

Chỉ thế mà thôi, chỉ thế thôi,
Mắt thoáng nhìn nhau cũng đủ rồi,
Bàn tay chưa kịp nắm bàn tay,
Phượng đỏ đầy sân đã vội rơi !

Thế rồi từ ấy lìa xa trường,
Ánh mắt trông theo tràn luyến thương,
Như dấu tình sâu hằn trọn kiếp,
Theo mãi theo hoài, mãi vấn vương…

Con Gà Què

*

Trở về   Thơ Con Gà Què 2 *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s