CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG

Mỗi sáng đi đến trường
Bụi đất nhòa hơi sương
Tiếng guốc giày lê lết
Áo bay trắng ngập đường

Đường xa chân bước mỏi
Đôi tay ôi rã rời!
Cặp táp sao trĩu nặng
Như chứa cả đời tôi!

Tôi đi trên đường dài
Tới trường mỗi sớm mai
Hồn lạc vào hư ảo
Theo từng tà áo bay

Bay ngược về chốn cũ
Vàng úa một trời thu
Xa rồi không còn nữa
Đường đến trường : mộng du!
Con Gà Què

Trở về   Thơ Con Gà Què 2 *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s