CON NHỎ BẮC KỲ

 

my picture 2

Anh thường gọi tôi: “nhỏ Bắc kỳ”,
Đanh đá cá cầy, chẳng sợ chi,
Chẳng biết làm duyên, không làm dáng,
Chẳng thèm trang điểm phấn son gì…

Anh nói tôi nghịch như con trai,
Phá phách, leo trèo, chẳng giống ai,
Chẳng hiểu sao mang thân con gái,
Có lẽ bị lầm từ trong thai !

Rồi bỗng một hôm anh nhìn tôi,
Ngẩn ngơ, đắm đuối mãi không rời,
“Con nhỏ Bắc kỳ” nay lạ quá,
Hình như “nó” đã khác xưa rồi.

Từ ấy anh trở nên trầm lặng,
Thường lén nhìn tôi, chẳng nói năng,
“Con nhỏ Bắc kỳ” không gọi nữa,
Anh đã gọi “em” rất dịu dàng…

Con Gà Què

 

Trở về   Thơ Con Gà Què 2   *   Thơ Con Gà Què   *  HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s