LÁ THU

lathuroi

Mới vừa như những đám mây trên cao
Bỗng chợt đổ ào ào
Bay bay từ muôn phía rì rào
Cất tiếng cùng chuyện trò lao xao !

Trải một thảm vàng
Màu vàng úa tàn
Thành một cõi thênh thang
Xào xạc dưới những bước chân
Từng tiếng vỡ dòn tan
Lá có bàng hoàng khóc than ?

ha3_500_03

Lá có vướng sầu ?
Có biết thương đau ?
Lá sẽ về đâu?
Khi đã nát nhầu ?

Hãy nằm ngủ yên
Đợi mùa đông đến
Chôn hết nỗi buồn phiền
Những chiếc lá thu tàn rồi sẽ bị lãng quên !
Con Gà Què

Trở về   Thơ Con Gà Què 2 *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s