LAPTOP TỰ THÁN

c05059975

 

Vừa bắt đầu một ngày
Người mở laptop ngay
Emails đọc ào ào
Cười, khóc,…như người say !

Bao nhiêu tabs mở ra
Chuyện gần và chuyện xa
Chạy vòng quanh thế giới…
Tôi mệt thở hết ra !

Đọc xong, lại tới gõ
Lọc cọc như gõ mõ
Làm toàn thơ con cóc
Ngỡ laptop tôi khờ !

Người nhảy qua nhảy lại
Vào đủ web lai rai
Tôi bị truyền virus
Nóng sốt bở hơi tai !

Hí hoáy suốt cả ngày
Người mở, đóng liền tay…
Giết được con virus
Tôi mất cả chục files !

Từ đó người ngu si
Bao nhiêu USB
Mỗi ngày cắm quanh tôi
Lấy hết ruột tôi đi !

Ai biết nỗi khổ tôi
Làm từ sáng tới tối
Tới giờ người đi ngủ
Tôi mới được nghỉ ngơi !
Con Gà Què

 

Trở về   Thơ Con Gà Què 2 *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s