LAPTOP TỰ TRUYỆN

 

Laptop nằm trong hộp đã lâu
Người và tôi chưa hề quen nhau
Một hôm nhờ chàng UPS
Tôi và người thành nghĩa nặng tình sâu !

Quấn quít bên nhau bao tháng ngày
Dìu nhau cùng đi khắp đó đây
Mỗi khi tôi bệnh, người lo lắng
Mặt ủ, mày châu, loạn cả tay !

Góc bếp là nơi tôi cư ngụ
Một ngày ba bữa, sống khỏe ru
Dù chỉ ăn được bằng cách ngửi
Đời tôi như thế đã lu bù…

Cả ngày trong bếp, người bận rộn
Nấu nướng, dọn dẹp, chạy lon ton
Lui tới giữa tôi và bếp lửa…
Nhiều lúc trông như kẻ mất hồn !

Rồi khi đêm xuống, người thẫn thờ
Lọc cọc lóc cóc, người mần thơ
Gõ gõ khắp mình tôi đau điếng
Thành thơ con cóc rất ngu ngơ…

Những khi người bệnh, nằm một chỗ
Tôi ngồi trên bụng người, vật vờ…
Đó là những lần tôi buồn nhất
Vì người giống khờ, nằm ngay đơ !

Đời tôi và người cứ thế trôi
Khắn khít bên nhau chẳng thể rời
Trừ khi người hoặc tôi bị chết
Tình này mới đành phải hết thôi !!!
Con Gà Què

Trở về  Thơ Con Gà Què 2    *   Thơ Con Gà Què   *   HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s