MƯA

15 - 1

Mưa suốt mấy ngày
Hoa lá cỏ cây
Trải ngập trên sân
Trơ vơ thân gầy

Trời đã vào xuân rồi
Mưa sao chẳng ngừng rơi
Nắng xuân sầu héo hắt
Ngỡ linh hồn trút hơi

Ngồi nghe từng tiếng mưa rơi
Dường như tiếng khóc chơi vơi lưng tròng
Lệ rưng rưng nhỏ trong lòng
Nghe như tiếng vỡ rơi trong đáy hồn…
Con Gà Què

Trở về   Thơ Con Gà Què 2 *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s