NĂM MỚI

Ở nơi đây mùa đông vừa bắt đầu
Lạnh tê người chờ năm cũ tàn mau
Năm mới đến mà mùa xuân chưa tới
Lá thu tàn còn lác đác rơi rơi
Cây trơ cành xác xơ gầy trụi lá
Đứng bên đường lặng lẽ nhớ người xa
Bởi vì đâu đã ngàn trùng ngăn cách
Mỗi năm mới về, thêm mờ nhạt ngày xanh
Đến một ngày rồi sẽ không thể nhớ
Dấu tình phai theo mái tóc bạc phơ…

Năm mới này, xin gởi lời chúc cuối:
Vui khỏe an khang, không còn tiếc nuối…
Đã đủ rồi những gì ta đã cho
Cũng đã nhận đủ, niềm thương nỗi nhớ
Chỉ còn lại đây một lời từ giã
Lời cuối cùng mừng năm mới đời ta…
Con Gà Què

Trở về   Thơ Con Gà Què 2 *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s