NGÀY ẤY

me1

Ngày ấy xuân xanh, tay đan trong tay
Hoa đăng trong tim, ngây thơ đắm say
Chân sáo tung tăng mộng mơ vui chơi
Ánh mắt long lanh, rạng rỡ trên môi
Hương sắc lung linh hồn ai ngất ngây
Quấn quít chân người tà áo trắng bay
Dài tóc ru đời dỗ giấc bình an
Bên nhau dệt mơ bao nhiêu mộng vàng
Hoa nắng rơi rơi đan tóc ngọc ngà
Mượt bước chân mềm cỏ biếc tình ta…

…Ai nào có ngờ trời bỗng phong ba  (*)
Chợt nổi trôi đời, lạc dấu chia xa…

Ngày ấy còn đâu, nay ta đã già !!!

Hu hu hu hu hu hu hu hu !!!
Con Gà Què

( Riêng tặng HMS. Tặng những ai đã từng có “ngày ấy” )

(*) 30/4/75

Trở về   Thơ Con Gà Què 2   *   Thơ Con Gà Què   *   HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s