TIỄN BIỆT ANH

22788755_1677646195613962_1213017390711496739_n

Chúng em xin thắp nén hương lòng,
Đưa tiễn anh xa lánh bụi hồng.
Vĩnh biệt anh lìa nơi cõi tạm,
Trở về với Chúa vẹn linh hồn…

Anh đi vội, nhẹ nhàng thanh thản,
Nhắm mắt xuôi tay chẳng oán than.
Về chốn xa xôi miền vĩnh phúc,
Bên Nhan Thánh Chúa hưởng bình an.

Anh nghe có rõ tiếng kinh cầu?
Tỏ tấm chân tình thương mến nhau,
Vang vọng từ bao người ở lại,
Vinh Sơn hưởng phước trọn đời sau !

Giã từ anh nhé, hãy ra đi,
Đừng bận tâm chi lúc biệt ly.
Tới cõi trường sinh nơi cực lạc,
Thảnh thơi gần Chúa, hết sầu bi…
ConGàQuè (Mpt, Oct. 17, 2017)

Trở về   Thơ Con Gà Què 2 *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s