TIẾNG DƯƠNG CẦM

JPSWomanPlayingPiano2

Nức nở trong đêm tiếng dương cầm
Đàn ai vang mãi một thanh âm?
Có phải tiếng lòng đang thổn thức?
Hay tiếng từ ly đã tới gần?

Giữa đêm tàn đông, tiếng xé lòng
Xé nát hồn ai, sầu vô vọng
Như tiếng thở than lần tiễn biệt
Như tiếng cười trêu kẻ viễn vông !

Ôi tiếng dương cầm đêm, đẫm lệ
Tả tơi theo gió cuốn lê thê
Bi ai như tiếng lòng vương vấn
Một mối tình xưa, mất lối về !

Con Gà Què

Trở về   Thơ Con Gà Què 2 *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s