TIẾNG MƯA ĐÊM

Mua 2

Mưa bỗng chợt đổ ào như thác lũ
Rồi tí tách rơi như những lời ru
Gió thét gào ngân dài bao tiếng hú
Lạnh tê người đêm hiu hắt tàn thu
Hình như đông đang chực chờ bước tới
Hay chỉ là buốt giá giữa hồn tôi

39235930df08b933e6ebc705e4de8f16

*
Đêm âm u phủ trùm trong tăm tối
Mưa vẫn tỉ tê từng giọt nhẹ rơi
Mưa mãi mưa hoài đêm sâu vắng lặng
Ngỡ như trời ứa lệ khóc thương trăng
Tiếng mưa đêm hòa tiếng gió vọng vang
Cùng tấu khúc tiễn đưa mùa thu tàn
Lời giã biệt suốt đêm dài buốt giá
Lưu luyến chi mà chẳng chịu lìa xa !

Đã tàn rồi, thu ơi hãy lướt trôi
Hãy hòa tan theo cùng mưa lạnh rơi
Hãy để đông về đóng băng hồn tôi…
Ôi tiếng mưa đêm, lời than khóc của trời !
Con Gà Què

Trở về   Thơ Con Gà Què 2 *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s