TÌNH

ma-khc

Càng muốn quên, càng không thể quên
Tình trổ bao nhiêu nhánh muộn phiền
Rễ đã dọc ngang sâu đáy hồn
Tim vỡ tan rồi, làm sao quên?

Duyên kiếp chỉ là duyên kiếp thôi
Dù tin cũng chẳng thể thành đôi
Nếu dễ quên đi một mối tình
Tình đó, quên đi hết cho rồi!

Nếu dễ quên đi một mối tình
Con người đã thoát kiếp điêu linh
Tự cổ chí kim, tình khổ lụy
Đầy đọa con người, giết chúng sinh!

Ôi tình hỡi tình như dao nhọn
Đâm nát tim, bằm nát tan hồn
Những lời yêu đương như mật đắng
Nhung nhớ như xiềng xích cùm gông!

c3a1nh-trc483ng-ve1bb9bi-em

Càng muốn quên, càng không thể quên
Tình trổ bao nhiêu nhánh muộn phiền
Rễ đã dọc ngang sâu đáy hồn
Tim vỡ tan rồi, làm sao quên?

Con Gà Què

Trở về   Thơ Con Gà Què 2 *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s