TRI KỶ

 

TRI KỶ

Hình như ta đã tìm ra
Người tri kỷ ấy, dẫu xa ngút ngàn ?!
Như mây thoáng hợp rồi tan,
Như hoàng hôn đổ bóng tàn đời ta.
Ngậm ngùi hồn ngỡ thiết tha,
Ngờ đâu bỗng chốc chỉ là phù vân !
Chia tay rời cõi hồng trần,
Lìa nhau vội vã, cách ngăn đoạn trường.
Xin đừng lưu luyến sầu thương,
Âm dương ly biệt vấn vương cũng đành !!!
Con Gà Què

giphy

HỌA Ý: TIẾNG AI THAN TRÁCH

Người đi dù mất hút ngàn xa,
Như vẫn quanh đây một mái nhà.
Bóng đó hình đây vương nét ngọc,
Tóc kia dáng nọ rõ bên ta.
Thân xa nghìn dặm tim kề cận,
Lời vắng trăm phương vẫn rõ là.
Ai khiến tiếng sầu thương xa thốt,
Nghe qua như xé nát lòng ta.
HỒ NGUYỄN (07-6-17)
Đọc thêm  > Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 * Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

 

Trở về  *  Thơ Con Gà Què 2  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

Trở về => THƠ XƯỚNG HỌA 1 – Trang 2  –  THƠ XƯỚNG HỌA 1 – Trang 1  –  THƠ XƯỚNG HỌA 2  –   TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  – Thơ Nhiều Tác Giả

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s