TUỒNG HÁT

Tuồng hát vừa diễn xong
Khép kín cánh màn nhung
Cùng bước xuống sân khấu
Những mặt nạ quay vòng

Hơn nửa đời tôi mang
Mặt nạ treo thành hàng
Từng loại riêng chồng chất
Diễn bao tuồng dối gian

Đeo chiếc mặt nạ cười
Nhảy nhót như đười ươi
Niềm đau đành chôn kín
Quên cả kiếp con người !

Tiếng người tôi đã quên
Nhập hồn vào vai diễn
Xuất sắc vai khỉ già
Khọt khẹt nói huyên thuyên…

Chiếc mặt nạ quay vòng
Trôi vào giữa cơn giông
Ào ào mưa lệ ứa
Tuồng hát vừa diễn xong!

Con Gà Què

Trở về   Thơ Con Gà Què 2 *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s