VỀ THÔI !

617e67530ed218ed6c2bac6be4327d34

Lá thu còn vướng trên cành
Mà sao tuyết đã rơi nhanh phủ đầy?!
Nơi nào trên cõi đời này
Xác thân vùi lấp vào ngày biệt ly?
Thôi thì hãy nhẹ nhàng đi,
Vấn vương lưu luyến được gì nữa chăng?!
Hỡi đêm xin chớ buộc ràng
Từng cơn mộng mị đổ tràn giá băng…
Hỡi ngày nắng đã võ vàng
Tiếc làm chi nữa trần gian đọa đày !
Ngõ hồn bàng bạc chân mây,
Bước vào vĩnh viễn…chia tay hồng trần !
Về đi ! Xin chớ ngại ngần !
Buông xuôi nhắm mắt một lần rồi thôi !
Tấu lên khúc nhạc không lời,
Tiễn hồn về cõi ru đời từ đây !

Con Gà Què

 

Trở về >>> Thơ Con Gà Què 2  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s