BÀN TAY NĂM MÓNG SẮC

red_devil_hands_sharp_black_nails_extreme_body_art_cg5p1238507c_th

Vằng vặc dưới ánh trăng
Những dấu tích phơi trần
Bàn tay năm móng sắc
Cào cấu tình mê hoang

Hơn nửa đời rêu phủ
Quay quắt tình phù du
Bàn tay năm móng sắc
Xé tan tình thiên thu

Một mảnh hồn đã vỡ
Một cuộc tình đã lỡ
Bàn tay năm móng sắc
Giết chết người trong mơ !

12900672-a-red-devil-Hand-mit-schwarzen-N-geln-Lizenzfreie-Bilder

Quằn quại nơi vực sâu
Thoi thóp giữa u sầu
Bàn tay năm móng sắc
Giết hồn mình thương đau !!!

Con Gà Què 

 

Trở về  Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s