BƯỚC XUỐNG CHÂN ĐỒI

 

Ta lên tới đỉnh đồi
Cùng nhau ngắm đất trời
Tối mờ một cõi xa
Nơi đó, cuối chân đồi…

Mỗi ngày trên đỉnh đồi
Nhìn về nơi chân đồi
Cùng nhau ta ước tính
Thời gian để tới nơi !

Chẳng biết đã bao ngày
Cùng nhau đỉnh đồi này
Đoán dài ngắn đoạn đường
Từ chân đồi tới đây…

Xưa cùng leo vèo vèo
Tới đỉnh đồi tin yêu
Chưa một lần toan tính
Dù vài bước vẹo xiêu !

Vì đâu xuôi xuống đồi
Dường như chân rã rời
Sợ bàn tay buông lơi
Sẽ chẳng cùng tới nơi!!!

Chiều thu tàn đời ta
Nhịp tim vẫn hòa ca
Chầm chậm cùng bước tới
Dẫu chân đồi bao xa!!!

Con Gà Què

 

Trở về  Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s