CON DỐC ĐỜI

fog

Trên con dốc đời em
Rơi rớt bao muộn phiền
Dấu chân nào lỡ mất
Mệt nhoài trong đêm đen

Em bước chậm qua đời
Leo từng bậc nổi trôi
Dấu chân nào ngỡ mất…
Vệt sao tình đổi ngôi

Tìm lại nhau hôm nay
Ôi sao quá đọa đày
Khúc quanh đời nghiệt ngã
Vòng nhẫn hằn ngón tay !

Lăn xuôi theo triền dốc
Đổ rơi từng tiếng khóc
Giọt lệ khô trong hồn
Sợi buồn vương trên tóc

Theo dốc đời em rơi
Tình ấy đã tả tơi
Từng mảnh tim rách nát
Ngàn dặm vẫn xa xôi

Ngàn dặm mãi xa nhau
Nói chi lời thương đau
Anh chẳng còn em nữa
Cùng rơi xuống vực sầu
Đành lỡ nhịp tình sâu !!!
Con Gà Què

 Trở về  Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s