CƠN MƠ

 

Dường như là cơn mơ
Trong nắng hồng rực rỡ
Ngàn sợi tơ lung linh
Bủa vây tôi vật vờ…

Nắng gắt gay đốt cháy
Cõi hồn tôi tan chảy
Cuồng quay giữa chói lòa
Chập chờn trôi theo mây

Tôi lạc vào cõi vắng
Rơi xuống vùng tuyết trắng
Người ở đó ẩn thân
Hình hài đã đóng băng !

Thôi rồi ta mất nhau
Đã xa từ khởi đầu
Tay buông lơi rã rời
Dấu chân hằn trũng sâu !

Vang vọng tiếng kinh cầu
Vỡ òa nỗi đớn đau
Có tiếng người réo gọi
Hãy cùng thức tỉnh mau!!!
Con Gà Què

 Trở về  Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s