DƯỚI CHÂN ĐỒI

 

w3-1

Dưới chân đồi là nơi cuối cuộc đời
Tất cả chúng ta rồi cũng phải tới nơi
Có gì đâu mà lo buồn sợ hãi
Hãy mỉm cười nhìn ngày tháng tàn phai…

Đường xuống đồi dù bình an, phẳng lặng
Hay gập ghềnh bao đá nhọn dưới chân…
Cùng nắm tay hay từng bước lẻ loi
Rồi cũng sẽ đến được nơi phải tới.
Từ nơi đó kiếp khác lại bắt đầu
Đời vui buồn nào có khác gì nhau !
Chuyện buồn vui có được ở kiếp này
Chẳng thể nào nắm giữ mãi trong tay !

Hãy cứ sống trọn cuộc đời muốn sống
Dù lệ thành sông dâng ngập lụt cõi lòng…
Khi tới lúc phải tới dưới chân đồi
Thân xác nhẹ tênh, hồn rồi sẽ thảnh thơi!!!

Con Gà Què

 

Trở về  Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s