GIẤU TÌNH

15590180_213315232454568_9084031507589697939_n

GIẤU TÌNH 

Tim em lơ lửng giữa trời,
Bốn bề vây kín cây vời vợi cao.
Bức tường lễ giáo nghẹn ngào,
Tình anh đành giấu sâu vào đáy tim !
Con Gà Què.

166701_1051624394859115_7749448256469318395_n

HỌA Ý: GIẤU KÍN TÌNH NỒNG

Đng cho tim lng gia tri cao,
Chng li chi ai ch kh vào.
Bn phía ba vây mây phủ kín,
Tường ngăn l cm l dâng trào.
Tim kiên c nén ch tung vỡ,
Tình giấu cam đành ch biết sao.
Phn s tr trêu thôi rán chu,
Kiếp sau tim s thm tươi màu.
HỒ NGUYỄN (14-02-2017)
Đọc thêm  : Thơ Thầy Hồ Nguyễn
*
 Trở về >>> Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s