KHI TA CÒN BÊN NHAU

snapshot9

Đã bao nhiêu năm rồi
Đường đời vẫn chung đôi
Ngày tháng qua lặng lẽ
Thời gian âm thầm trôi

Khi ta còn bên nhau
Xin chớ gieo âu sầu
Bóng hoàng hôn cuối đời
Phủ tháng ngày hư hao !

Sương trắng lấm tấm đầu
Ta vẫn còn bên nhau
Xin đừng vội đổi thay
Tình yêu : phép nhiệm màu

Tay còn nằm trong tay
Nắm chặt phút giây này
Hồn vút tận chân mây
Ta cùng chắp cánh bay…

Con Gà Què

Trở về Thơ Con Gà Què 3  * Thơ Con Gà Què  * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s