NHỮNG BƯỚC CHÂN

 

Bước rất êm vào giữa hồn sâu thẳm
Đôi chân người in dấu ấn trăm năm
Chiếm hồn tôi nhẹ nhàng như hơi thở
Tôi ngỡ ngàng rơi vỡ giữa cơn mơ…


Rồi bước đi như trùng dương dậy sóng
Cuốn hút tôi vào một trận cuồng phong
Ra khỏi đời tôi, người mang theo tất cả
Đem cả hồn tôi tới cõi mù xa…
Còn lại đây một hình hài trống rỗng
Đếm thời gian, tôi lạc giữa hư không
Những dấu hằn sâu trũng một niềm đau
Đẩy xô tôi rơi xuống giữa vực sầu!
Con Gà Què
(SJ AUG 01, 1981)

Trở về >>> Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s