PHÙ DU

432b6-autumn-leaves-fall-gif-falling-piles-window-seasons-change

Thôi thì như chiếc lá rơi
Vàng phai một cõi khi trời sang thu
Còn đây nỗi nhớ ngục tù
Dư hương ngày ấy mộng du bên đời
Nụ hồng xưa tắt trên môi
Vòng tay xưa đã rã rời hôm nay
Thì thôi hồn lạc chân mây
Vô thường một đóa, cuồng say giấc nồng
Lửa tình còn ấm tim hồng
Mà sao buốt giá từng dòng máu tuôn
Bàn tay ấy đã rời buông
Ánh trăng nào đã mù sương nhạt nhòa
FLOWER 19
Thôi thì như một đóa hoa
Tả tơi từng cánh vỡ òa gió thu
Nồng hương cũng chỉ phù du
Tình bao năm vẫn là phù du thôi!!!
Con Gà Què

 

Trở về  Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s