SÂN GA ĐỜI TÔI !

 

321163_295423930475213_709974909_n1

 

Phải chăng tôi chỉ giống sân ga?
Người tạm dừng chân lúc vắng nhà…
Chợt đến rồi đi như gió lốc,
Thoáng gần bỗng biến tựa hồn ma !
Người đành lấy hết bao nguồn sống,
Tôi chỉ còn đây chút ngọc ngà !
Lời dấu yêu xưa nghe vẫn đó,
Hỡi người sao nỡ vội lìa xa ?!

Con Gà Què (Galang, 29/11/1980)

 

Trở về > Thơ Con Gà Què 3 * Thơ Con Gà Què  * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s