SAY

DRINK 02

Ly rượu còn đầy, sao đã say?
Dường như trời đất đã cuồng quay
Một mảnh trăng soi, sầu trăm nhánh
Sầu xoáy ta vào cơn lốc xoay !!!

Hãy xoay cho trọn cuộc đời
Nhìn lên bỗng thấy đất trời ngả nghiêng
Nhìn quanh chợt thấy xích xiềng
Tường cao chắn lối, mù miền tương lai
Phía sau cửa đóng then gài
Hồn ta vùng vẫy van nài xin ra
Bước ra, lầm lũi bước xa
Vầng trăng sáng tỏa, quanh ta bụi mờ
Lờ mờ từng dấu vết mơ
Đổ xiêu ngã chúi, mộng mơ tan tành
Tay bưng ly rượu long lanh
Ngỡ như ánh mắt tuổi xanh thuở nào
Ngày xưa tưởng vẫy tay chào
Cạn ly rượu đắng nói câu chia lìa
Nào ngờ rượu vẫn tràn trề
Rêu phong phủ ngập đường về chân mây
Trên tay ly rượu vẫn đầy
Lặng trong cõi mộng khướt say, mê cuồng
Vẳng đâu đây khúc đoạn trường
Vầng trăng vẫn sáng, dư hương ngập lòng…

Con Gà Què

 

Trở về  Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s