TIỄN ANH

img_308712466037_10206824727474146_8604447413163367881_o

Tiễn anh ra bến tàu,
Hồn em sao u sầu?!
Mừng anh đi định cư,
Em ở lại lòng đau !

Tiễn anh lìa nơi đây,
Dường như em đã thấy,
Từ nay là vĩnh biệt,
Chợt nghẹn ngào đắng cay !

Anh đến vùng băng giá,
Em về nơi nắng lóa,
Hai quốc gia xứ lạ,
Bắt đầu cuộc chia xa…

Chỉ còn giây phút thôi,
Hãy vui, đừng nghẹn lời…
Hôm nay em tiễn anh,
Tiễn lần cuối trong đời !

Rồi chỉ còn mình em,
Vô vọng dưới trăng đêm,
Lẻ loi trên biển vắng,
Nghe đau buồn nặng thêm !

Đến một ngày em xa,
Về nơi sẽ gọi : nhà…
Chẳng còn ai đưa tiễn,
Đành vĩnh biệt tình ta !!!
Con Gà Què (Galang, 29/11/1980)

Trở về > Thơ Con Gà Què 3 * Thơ Con Gà Què  * HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s