TIẾNG GỌI ANH

 

unnamed2


TIẾNG GỌI ANH

Xin được gọi anh bằng tiếng lòng
Gọi anh bằng tiếng của hư không
Bằng tim héo hắt không còn tiếng
Bằng tiếng giá băng đọng giữa hồn…
Một tiếng gọi anh đành ngóng đợi
Ngàn lời thương nhớ vẫn trông mong
Trong đêm sâu thẳm bao mơ tưởng
Tỉnh giấc : nghẹn lời gọi chẳng xong
Con Gà Què

2eac033669fb82ae5e62108882cffa3d

HỌA:
Gi anh t tiếng gi nơi lòng,
Thm thía hơn dù tiếng trng không.
Héo ht nhưng lòng không héo ht,
Giá băng tiếng vn m trong hn.
Tiếng “anh” c nén như trông đi,
Mong nh muôn đi vn nh mong.
Sâu thm đêm dài trong mng tưởng,
Tnh hn nim ước mun chưa xong.
HỒ NGUYỄN (11-12-16)
Đọc thêm  :  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)
*
Trở về  Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s