TÌNH TÀN 2


TÌNH TÀN 2

Bập bùng bập bùng ánh lửa còn đây,
Từng đợt sóng xô đã vội xóa nhòa…
Dấu vết thời gian xưa nào đâu thấy?
Mộng du một đời tìm bước chân qua !

Anh đã vội vàng ra khỏi đời em,
Cũng vội vàng như lúc xưa bước vào.
Chợt tỉnh cơn mơ, nghe sóng vỗ êm…
Dáng anh đảo chao, tình em lao đao !

Và từ cách xa hồn ta nức nở,
Tình hằn nỗi đau nặng trĩu trong tim
Hãy cứ giả vờ không nghe tiếng vỡ,
Ra khỏi đời nhau, nhẹ bước chân chim !

Thôi hãy bước mau, đừng quay nhìn nữa,
Trăng xưa đã khuất mịt mờ trong mây.
Kỷ niệm xanh rêu đợi chờ mục rữa,
Hãy để tình tàn theo lá úa phai !!!
Con Gà Què

Trở về  Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s