TÌNH TÀN

 

TÌNH TÀN

20120515_023008_1824072006
“Dấu tình” sâu khắc trong tim,

Tuyết băng đông giá : lắng chìm, chẳng tan.
Bấy nhiêu cũng đủ phũ phàng,
Thôi thì hãy để tình tàn theo trăng !
Con Gà Què

HỌA Ý : TÌNH CHẲNG PHẢI LO

healing_of_a_broken_heart_by_semi_normal_girl-d5xz4m9
Tình có tan đâu em chớ lo,
Thời gian viên thuốc lắng thăm dò.
Sáng chiều thơ thẩn hồn lưu đọng,
Đêm tối trở trăn trí thập thò.
Tim nhớ chẳng ai trông thấy đặng,
Tình lưu không cạn khó ai đo.
Chi bằng rán khắc ghi tim mãi,
Chẳng bận than van chẳng phải lo.
HỒ NGUYỄN (04-02-17)
*
Trở về >>> Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s