Chúc Xuân

 

Xuân đến thương ai chốn cô phòng

Đêm xuân gối chiếc có buồn không

Mơ gì trong giấc mơ xuân ấy

Có thấy má xuân pháo ửng hồng

 

Nếu thấy má xuân pháo ửng hồng

Cô dâu e ấp nép bên chồng

Rượu nồng hai họ cùng vui chúc

Chú rể hẳn là anh phải không ?

LHN

(thiệp chúc Xuân 1999)